Chu trình tiện ren G76 trong lập trình Tiện CNC

CHU TRÌNH TIỆN REN G76

Ren là một phần không thể thiếu đối với hầu hết các chi tiết gia công. Tiện ren có thể là ren trong (ID thread) hoăc ren ngoài (OD thread). Sau đây là cấu trúc của lệnh G76 chu trình tiện ren của hệ điều hành Fanuc.

Lênh để gọi chu trình tiện ren là G76.

Chu trình tiện ren G76 trong lập trình Tiện CNC  

Fanuc có 2 định dạng câu lệnh G76, gồm 2 dòng và dạng 1 dòng lệnh.

Chu trình tiện ren G76 có thể sử dụng cho:

 Tiện ren trong: Internal Threading.

 Tiện ren ngoài: External Threading.

 Tiện ren côn: Taper Threading.

 Tiện ren nhiều đầu mối: Multi-Start Threading.

Với G76 bạn có thể điều chỉnh các tham số tiện ren như ý muốn bao gồm:

 Số lần chuốt ren tinh

 Góc ren

 Chiều sâu một lớp cắt

 Bề dày lớp cắt tinh.

 Bề dày lớp cắt đầu tiên

Cấu trúc của G76 như sau:

                          G76 P010060 Q100 R0.05

                          G76 X30 Z-20 P1024 Q200 F2

Dòng lệnh đầu tiên:

G76 : mã lệnh gọi chu trình

P : P chứa các giá trị khai báo như sau:

 01 : số lần chuốt ren tinh. Thay 01 bằng số lần mà bạn muốn từ 1-99

 00 : khoảng vát ren theo góc 45 độ tính = mm, thay 00 bằng lượng vát ren từ 1-99

 60 : góc ren hoặc góc mũi dao tiện ren, lấy 80, 60, 55, 30, 29 hoặc 0.

Q : chiều sâu một lớp cắt( các giá trị này tính bằng µm, ví dụ bạn muốn cắt 1 pass là  0.1 thì nhập Q100).

R : bề dày lớp cắt cuối (tinh) tính bằng mm, còn gọi là lượng dư cắt tinh.

Dòng thứ 2 của G76 Threading cycle

G76 : mã lệnh gọi chu trình

X : giá trị cuối của ren theo phương X

Z : giá trị cuối của ren theo phương Z

P : chiều sâu ren ( tính theo bán kính µm, ví dụ 1mm thì nhập P1000 ).

Q : bề dày lớp cắt đầu tiên.

F : bước ren

R : độ côn 

Hãy xem ví dụ sau:

Lệnh G76 tiện ren cho 2 đường kính khác nhau.

Ví dụ G76:

Chu trình tiện ren G76 trong lập trình Tiện CNC  

G76 Thread Cycle 

N10 T3

N20 G97 S800 M03

N30 G00 X30 Z5 T0303

N40 G76 P021060 Q100 R100

N50 G76 X18.2 Z-20 P900 Q200 F1.5

N60 G00 X50 Z-20

N70 G76 P021060 Q100 R100

N80 G76 X38.2 Z-52 P900 Q200 F1.5

N90 G00 X200 Z200

N100 M30

Nếu bạn quan tâm đến các khoá học Mastercam lập trình Tiện CNC, xin liên hệ 3D Services để được tư vấn nhé!

✅Nhóm Zalo học tập Solidworks: https://zalo.me/g/kxvexn362

✅Nhóm Facebook học tập Solidworks: SOLIDWORKS VIỆT NAM

✅Nhóm Zalo Lập trình CNC - MASTERCAM: https://zalo.me/g/videfw882

✅Nhóm Zalo Nội Thất - CNC gỗ: https://zalo.me/g/jkcbhi664

✅Nhóm Facebook Công nghệ Scan 3D - In 3D: SCAN 3D - IN 3D VIỆT NAM

✅Nhóm Zalo Công Nghệ 3D: https://zalo.me/g/gkycbp867

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi