Cách sử dụng tính năng Air Region trong 2D Highspeed Toolpath của Mastercam 2020

Bài viết này đề cập đến việc sử dụng tính năng Mastercam Air Region khi gia công các biên dạng hở sử dụng  đường chạy dao 2D Highspeed Dynamic. Với nhiều mặt hở, nhiều kỹ sư lập trình  sẽ cố gắng chọn các cạnh thành bên trong của Geometry hở. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn chain dọc theo hai thành. Hình ảnh dưới đây cho chúng ta xem trước những gì mà đường chạy dao đang tính toán để cắt khi sử dụng lệnh 2D Highspeed Dynamic.

Với vùng gia công  được thiết lập để cắt từ bên ngoài From Outside và không vẽ thêm đoạn mở rộng cho chain hở, bạn có thể thấy rằng vùng cắt có màu sọc đỏ và đen  đã được đóng lại bằng một đường chéo.

 

Vùng màu xanh biểu thị vùng Air Region cho đường chạy dao, cho phép công cụ di chuyển qua vùng này mà không cần tránh vật cản. Phôi gia công đã được xác định cho chi tiết, vì vậy việc chuyển phần mở rộng chain hở sang phôi sẽ chia vùng cắt theo các cạnh hở của vùng gia công.

Nhưng chúng ta sẽ gặp phải vấn đề nếu không thiết lập phôi cho chi tiết. Ví dụ, khi lập trình chi tiết đối xứng.

Khi mà phôi chưa được thiết lập cho chi tiết phía đối xứng khi phân tích đường chạy dao, thử xem trước toolpath cho thấy khu vực cắt đã chuyển sang vị trí phôi cho chi tiết chính và vùng Air Region vượt quá mức cần thiết.

Làm thế nào chúng ta có thể khắc phục điều này?
Bằng cách chọn lại chain kín như là một ranh giới khép kín và chuyển Machine Region sang Stay Inside.

Bây giờ chúng ta có một đường chạy dao đang được đóng lại bởi đường boundary. Để công cụ cắt ra ngoài vùng chain hở, chúng ta cần kết hợp các Air Region. Chọn chain trên các cạnh hở được xác định là Air Region.

 

Bây giờ khi xem lại đường chạy dao, bạn sẽ thấy kết quả khả quan hơn đối với Machine Region và Air Region.

 

Sử dụng phương pháp Air Region cũng thực sự hiệu quả với các vùng có hình dạng đặc biệt.

 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi