Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks

Bạn đã bao giờ muốn  tạo một cụm phần tử và sau đó tạo các phiên bản khác nhau của các phần tử đó ở các vị trí khác nhau trong cùng một part? Bạn đã bao giờ cần thiết để tạo ra một chi tiết trên surface không phẳng? Nếu câu trả lời cho một trong hai câu hỏi này là “Có”, thì Variable Pattern  SOLIDWORKS có thể là giải pháp của bạn.

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks  

Variable Pattern cho phép bạn tạo các đối tượng hình học  mới trên mặt phẳng và không phẳng, với mỗi trường hợp là biến thể của hình học ban đầu mà không cần phải tái tạo lại chi tiết theo cách thủ công. Tính năng này cho phép bạn không chỉ có điều khiển vị trí hoàn chỉnh mà còn cho phép bạn kiểm soát kích thước, hình dạng và hướng của từng mẫu hình tại vị trí mong muốn.

Khi nào bạn nên sử dụng Variable Pattern? Đó là tính năng  khi  Linear, Circular, Fill, Sketch-Driven, Curve-Driven và Table-Driven không thể tạo ra kết quả mong muốn. Mặc dù nó có thể tái tạo hình học được tạo ra từ các mẫu đó, trong hầu hết các trường hợp, kết quả hâu như không được chính xác.

Variable Pattern khác với các lệnh khác mà SOLIDWORKS cung cấp như thế nào? Variable Pattern

Dò theo các hình học ban đầu được tạo ra và sử dụng ý định thiết kế đó để tạo mỗi đối tượng trong mẫu.

Có các kích thước đối tượng được xác định bằng cách sử dụng cùng một tham chiếu như hình dạng seed nhưng là duy nhất cho mỗi trường hợp. Bằng cách cung cấp ID thứ nguyên duy nhất cho từng trường hợp, bạn có thể điều khiển vị trí và hình học bằng cách tạo phương trình kích thước thứ nguyên hoặc sử dụng kích thước đối tượng để thúc đẩy các tính năng khác.

Giống như Pattern table, có một bảng bên trong đối tượng được sử dụng để giữ dữ liệu điều khiển các đối tượng mẫu. Khi được tạo, bảng mẫu có thể được xuất để sử dụng bởi  Variable Pattern khác hoặc được xuất và sửa đổi để sử dụng danh sách chức năng mở rộng có sẵn trong Excel và sau đó được nhập để cập nhật mẫu. Các phép toán đơn giản có thể được thực hiện trong các ô của bảng.

Các lưu ý đặc biệt cho Variable Pattern là gì?

Variable Pattern hoạt động với các tính năng sau: Extrude / Cut Extrude, Revolve / Cut Revolve, Sweep / Cut Sweep, Loft / Cut Loft, Fillet, Chamfer, Dome và Draught.

Variable Pattern cho phép sử dụng cả giá trị thứ nguyên tuyến tính dương và âm.

Variable Pattern xử lý các thứ nguyên tính năng phủ định dưới dạng nút chuyển hướng Reverse trong PropertyManager của đối tượng. Ví dụ, nhập độ sâu -10,00 cho lệnh Extrude sẽ đảo ngược hướng của Extrude với giá trị dương 10,00.

Các tính năng Pattern Variable, như Fillet và Chamfer, đặt tốt nhất ở gần cuối cây lệnh, hoặc suppress khi không cần thiết.

Bạn có thể làm gì với Variable Pattern? Hãy xem ví dụ sau

1. Create grips on the bottom of a remote control using a combination of:

 

a) A sketch line constrained to the offset construction edge of the body

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks b) A projection of that line onto the non-planar bottom face of the body

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks 

c) A circular profile swept along that projection curve

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks 

d) A fillet applied to the swept face

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks 

e) A Variable Pattern of the sketch, sweep and fillet using the 90mm offset to control the position and the 2mm construction offset edge to control the size of each instance. As you can see, the sweep and fillet are the features to be patterned, and the sketch is used to convey the positional design intent.The resulting pattern follows the contour of the bottom face and is constrained by the offset edge so that it follows the shape of the body.

Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks Các ứng dụng của lệnh Variable Pattern trong Solidworks 

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi