3D INSPECTION

INSPECTION

Khóa học 3D Inspection với phần mềm Geomagic control X

Trung tâm CAD/CAM 3D Services Việt Nam là trung tâm duy nhất đào tạo chuyên nghiệp các khóa học Geomagic cho công ty, doanh nghiệp cơ khí chính xác. Với các chuyên viên xử lý 3D kinh nghiệm hàng đầu hiện nay, chúng tôi mang đến cho bạn chất lượng, chính xác và sự tận tâm.

Khóa học Inspection với phần mềm GOM Inpect

Đào tạo kiểm tra inspection với phần mềm Gom inpect. Kiểm tra 3D với dữ liệu scan và dữ liệu CAD, kiểm tra độ chính xác mẫu.
5,000,000
*
Nhắn tin cho chúng tôi