10 bước để chuẩn bị một bản vẽ kỹ thuật hoàn chỉnh cho gia công CNC

Trong lĩnh vực thiết kế và gia công CNC hiện đại, sản xuất thường bắt đầu với bản thiết kế CAD 3D được tạo ra bằng chi tiết gia công mềm 3D CAD. Sử dụng chi tiết gia công mềm CAM, thiết kế 3D sau đó được chuyển đổi thành mã G, một ngôn ngữ máy mà máy CNC đọc và gia công ra sản phẩm  từ một khối vật liệu phôi. Một tập tin CAD 3D mang các chi tiết chính mà máy CNC yêu cầu để tạo ra một chi tiết gia công. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, một tập tin CAD 3D không loại bỏ hoàn toàn sự cần thiết của bản vẽ kỹ thuật.

 

Bản vẽ kỹ thuật là các tài liệu có chứa bản vẽ 2D chi tiết của một bộ phận sẽ được sản xuất, cùng với các dữ liệu sản xuất quan trọng khác nhau. Những tài liệu này đảm bảo tính rõ ràng và đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của các dự án giữa nhà thiết kế và thợ đứng máy.

Một thợ đứng máy có thể tự sản xuất một bộ phận, làm việc chỉ với một bản vẽ kỹ thuật. Trong gia công CNC, bản vẽ kỹ thuật là chi tiết gia công đệm quan trọng của các mô hình 3D. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá tầm quan trọng của bản vẽ kỹ thuật và những thứ được bao gồm trong các bản vẽ này. Sau đó, chúng tôi sẽ trải qua quá trình từng bước tạo ra một bản vẽ kỹ thuật hoàn hảo.

Tại sao bản vẽ kỹ thuật lại quan trọng?
Như đã nói trước đó, trong gia công CNC, bản vẽ kỹ thuật là chi tiết gia công đệm của các tệp CAD 3D.  Chúng mô tả các tính năng, các chú ý sản xuất ... điều mà không thể truyền tải đầy đủ trong mô hình CAD 3D
Thông qua các kích thước, dung sai và chú thích, chúng cho phép thợ đứng máy  biết đầy đủ về bộ phận cần  được gia công ra. Chúng chứa các chi tiết quan trọng như dung sai vượt quá dung sai tiêu chuẩn. Chúng cho phép nhà thiết kế truyền đạt một số yêu cầu nhất định, chẳng hạn như hoàn thiện và bề mặt thô... Ngay cả khi thiết kế của bạn không có bất kỳ tính năng hoặc yêu cầu đặc biệt nào, bạn nên đi kèm với mô hình 3D của mình với một bản vẽ kỹ thuật, vì điều này sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong suốt các giai đoạn sản xuất khác nhau.

Hơn nữa, các bản vẽ này đưa ra một cái nhìn rõ ràng và tuyệt đối về các chi tiết cần gia công, giúp thợ đứng máy dễ dàng giải thích hình học của một chi tiết và xác định kích thước, chức năng và các tính năng quan trọng chính của nó. Họ cũng làm cho việc ước tính chi phí gia công dễ dàng hơn. Bản vẽ kỹ thuật là bắt buộc khi chi tiết cần gia công của bạn có các yêu cầu gia công cụ thể về dung sai, bề mặt trên nhiều vị trí.

Điều gì tạo nên một bản vẽ kỹ thuật?
Bản vẽ kỹ thuật thường bao gồm các điều sau đây, tọa độ, khung tên, hình chiếu các mặt của chi tiết, hình chiếu mặt cắt, hình chiếu chi tiết và ghi chú cho nhà sản xuất.

Khung tên

Khung tên nằm ở góc dưới bên phải của tài liệu. Nó chứa thông tin cơ bản về chi tiết, bao gồm tên , tên của những người làm việc(thiết kế, kiểm tra và phê duyệt), tên của công ty, v.v. Nó cũng chứa thông tin kỹ thuật như hệ thống đo lường, góc chiếu, yêu cầu hoàn thiện bề mặt, quy mô và vật liệu. Mẫu của khung tên(kích thước và nội dung) có thể là một tiêu chuẩn hoặc có thể tùy chỉnh.

Tọa độ

Tọa độ thường được sử dụng trong các bản vẽ kỹ thuật lớn hoặc phức tạp và được đặt dọc theo các đường viền của bản vẽ. Chúng đóng vai trò là điểm tham chiếu khi thảo luận về nội dung của bản vẽ.

 

Hình chiếu

Các hình chiếu truyền đạt thông tin quan trọng nhất về hình học của một chi tiết. Những hình chiếu này mang chi tiết gia công lớn các kích thước và dung sai. Chúng là các đại diện 2D của một đối tượng 3D, thu được từ các góc chiếu khác nhau, điển hình là hình chiếu đứng, bằng và cạnh.

 

Các đường ẩn  có thể xuất hiện  để mô tả các tính năng thiết yếu không thể nhìn thấy. Trong hầu hết các trường hợp, hai đến ba hình chiếu là đủ để mô tả chính xác toàn bộ hình học của chi tiết.

Hình chiếu Isometric
Hình chiếu isometric là hình ảnh 3D của chi tiết gia công. Mặc dù không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng nó  giúp thợ máy dễ dàng hiểu hình học chi tiết gia công. Ngoài việc cung cấp thêm thông tin về một chi tiết gia công, hình chiếu isometric cũng có thể cung cấp thông tin như hướng gá đặt và định vị.
Hình chiếu mặt cắt
Mặt cắt  là một mô tả 2D của chi tiết gia công khi nó được cắt qua. Hình chiếu mặt cắt được sử dụng để hiển thị các tính năng bên trong của một chi tiết gia công không thể nhìn thấy trong cả hình chiếu isometric và các góc chiếu cơ bản
Hình chiếu mặt cắt chi tiết gia công được đặc trưng bởi các mẫu crosshatch  cho biết các khu vực nơi vật liệu bị cắt bỏ. Các chi tiết gia công phức tạp có thể có một số hình chiếu chi tiết gia công.

 

Hình chiếu chi tiết

Khi hình chiếu có các khu vực phức tạp và khó lên kích thước, hình chiếu chi tiết được sử dụng để làm nổi bật các khu vực đó. Hình chiếu chi tiết không phải có cùng kích thước hoặc được đặt phù hợp với hình chiếu chỉnh hình và có thể được đặt ở bất cứ đâu trong bản vẽ. 

 

Lưu ý với nhà sản xuất
Các ghi chú cho nhà sản xuất thường được đặt ở phía dưới bên trái của bản vẽ kỹ thuật nhưng cũng có thể được đặt trên Khung tên. Nó chứa bất kỳ thông tin bổ sung nào không có trong bản vẽ, cũng như hướng dẫn cho thợ máy. Ví dụ, ghi chú có thể bao gồm các hướng dẫn để xử lý tất cả các cạnh sắc nét, yêu cầu hoàn thiện bề mặt, các thành chi tiết gia công  được lắp ráp v.v.
Giao tiếp rõ ràng là quan trọng nhất

 

Lưu ý rằng không có tiêu chuẩn, kỹ thuật hoàn toàn bắt buộc để tạo bản vẽ kỹ thuật.  Do đó, miễn là tất cả các yêu cầu kỹ thuật được truyền đạt rõ ràng và bản vẽ của bạn giải thích được bởi các thợ đứng máy. Ví dụ:  khuyến khích nhưng không bắt buộc phải kích thước đầy đủ mọi khía cạnh của bản vẽ vì các kích thước cơ bản đã được chứa trong tệp CAD 3D. Thay vào đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách chỉ chú thích các tính năng quan trọng và yêu cầu đo lường của thợ đứng máy.
10 bước để chuẩn bị một bản vẽ kỹ thuật hoàn hảo và những gì cần đưa vào đó
Như đã nói trước đó, sản xuất hiện đại bắt đầu với mô hình CAD 3D. Hầu hết các phần mềm CAD 3D có tính năng để thực hiện bản vẽ kỹ thuật cho phép bạn rất dễ dàng tạo bản vẽ kỹ thuật dựa trên mô hình hiện có. Tính năng này thường có tất cả những gì bạn cần để tạo hình chiếu và chú thích, kích thước và áp dụng dung sai cho bản vẽ của bạn, loại bỏ sự cần thiết phải thiết kế hình chiếu từ đầu.
Ngoài ra còn có các phần mềm cho phép bạn tạo bản vẽ kỹ thuật mà không cần mô hình 3D.
Sau đây là các bước bạn cần thực hiện, cùng với một số mẹo, để chuẩn bị bản vẽ kỹ thuật hoàn hảo.
Bước 1. Chọn mẫu template của bạn
Có các mẫu ASTM, DIN và ISO tiêu chuẩn chỉ định tọa độ, góc chiếu và đặc điểm Khung tên. Bạn cũng có thể tạo một mẫu tùy chỉnh, nhưng lưu ý bao gồm tất cả các chi tiết cần thiết trong Khung tên.
Bước 2. Đặt Hình chiếu, tập trung chúng càng nhiều càng tốt
Hãy nhớ để lại đủ không gian giữa chúng để thêm kích thước. Tránh sử dụng quá nhiều các đường ẩn vì những điều này có thể làm cho bản vẽ gây nhầm lẫn và vô tổ chức.
Bước 3. Thêm hình chiếu mặt cắt và hình chiếu chi tiết phù hợp
Nếu chi tiết gia công  rất phức tạp, có các tính năng ẩn hoặc có các khu vực khó lên kích thước.
Bước 4. Thêm hình chiếu isometric
Hình chiếu isometric không phải lúc nào cũng cần thiết nhưng nên có bất cứ khi nào có không gian và nếu hình học chi tiết gia công quá phức tạp.
Bước 5. Tạo thêm các đường xây dựng (contruction lines)
Chẳng hạn như đường trung tâm, dấu tâm và đường cắt trên tất cả các hình chiếu.

Bước 6. Thêm kích thước vào bản vẽ của bạn
Tập trung vào các kích thước quan trọng trên hình chiếu  và chi tiết. Đảm bảo rằng tất cả các đường và hình kích thước có thể nhìn thấy rõ ràng và không vượt qua nhau. Hình ảnh dưới đây cho thấy kích thước được đặt trên hình chiếu. Các kích thước được đánh số để nhận dạng.
Kích thước là những khía cạnh rất quan trọng của một bản vẽ kỹ thuật. Sau đây là một số mẹo để giúp kích thước bản vẽ kỹ thuật của bạn đúng cách:
Bắt đầu bằng cách thêm kích thước tổng thể trước khi thêm kích thước quan trọng. Tiếp theo, thêm kích thước vào tất cả các vị trí khác.

 

Cố gắng thêm tất cả các kích thước trên một góc nhìn từ một đường cơ sở chung.
Khi một vị trí hiển thị trong nhiều hình chiếu, bạn không cần phải xác định kích thước đối tượng đó trên tất cả các hình chiếu. Thay vào đó, hãy thêm các kích thước trên hình chiếu mô tả rõ ràng nhất. 
Khi có nhiều hình chiếu giống hệt nhau, hãy chỉ thêm kích thước cho một trong số chúng, cho biết số lần hình chiếu xuất hiện. Ví dụ, nếu có ba lỗ giống hệt nhau có đường kính 2 mm có thể nhìn thấy trên hình chiếu bằng của chi tiết, hãy thêm kích thước sau vào một trong các lỗ - 3 x ø2,0.
Bước 7. Chỉ định vị trí, chiều dài và kích thước của tất cả các lỗ và ren
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các lỗ có kích thước tiêu chuẩn trong thiết kế của mình vì chúng có thể dễ dàng được gia công. Số 5 và 12 trong hình ảnh dưới đây chỉ định một ren và một lỗ, tương ứng.

 

Bước 8. Thêm dung sai vào các tính năng quan trọng
Đối với các vị trí đòi hỏi dung sai cao hơn so với nơi được xác định bởi tiêu chuẩn dung sai trung bình. 
Dung sai chỉ định một loạt các sai lệch chấp nhận được từ các giá trị của một kích thước. Có nhiều loại dung sai khác nhau có thể được áp dụng cho một bản vẽ kỹ thuật và điển hình nhất là dung sai hình học(GD & T)
Bước 9. Điền vào Khung tên
Hãy chắc chắn rằng tất cả các chi tiết cơ bản và kỹ thuật được điền đầy đủ.
Bước 10. Bao gồm tất cả các ghi chú và hướng dẫn bổ sung cho nhà sản xuất
Sau khi tạo nó, xuất bản vẽ kỹ thuật đã hoàn thành ở định dạng tệp PDF hoặc dwg

Theo Xometry

Đánh giá khóa học này


Tag(từ khóa):

Bình luận

*
Nhắn tin cho chúng tôi